VRÅNGFALLS AFK

Fiske förlänger livet

 Styrelsen:

 Ordförande: Dennis Ankarberg 0492-910 41 Emil smedslund1@gmail.com

 Sekreterare: Anders Milton 0492-230 21

 Kassör: Bertil Sundberg 0492-810 54

Ledamot: Kenneth Hallberg: 0705-271052

 Ledamot: Tommy Andersson 0492-700 41

 Styrelsens suppleanter:

 Bo Hillström

 Rolf Sjöström

 Revisorer:


 Jörgen Johansson

 Suppleant:

Torbjörn Arvidsson

 Tävlingsledare

 Vinterfiske:

 Dennis Ankarberg

 Per-Jörgen Jensen 0733-287330

 Sommarmete: 

 Per-Jörgen Jensen 0733-287330

Dennis Ankarberg

 Valberedning:

 Magnus Hallberg Sammankallande

 Torbjörn Arvidsson

 Torbjörn Jonsson

 Ungdomskommitté:

 Trobjörn Arvidsson

 Tommy Andersson

 Andres Milton

 Tommy Sundberg

 Festkommitté:

 Berit Hallberg Sammankallande

 Linda Norberg


Copyright © 2011. All Rights Reserved Vrångfalls AFK
  Webbmaster Per-Jörgen Jensen