VRÅNGFALLS AFK

Fiske förlänger livet


Årsmöte Vrångfalls AFK

 

 

2013-11-29 Djursdala församlingshem, l8 st Deltagande

 

Innan mötet öppnades hölls en tyst minut for de avlidna under àret, Einar Antonsson och Michael Hollstenius.

 

 

 

 

1.  Dennis förklarar mötet öppnat.

 

2.  Dagordningen lästes upp och godkändes.

 3. Val av:  a) Ordförande    Dennis Ankarberg valdes

                        b) Sekreterare       Anders Milton valdes

                        c) 2 st Justerare     Inger Skirby, Ulla Palmer valdes

4.  Årsmötets utlysning Spridning via telefonlista vilket godkändes av mötet.

 

5.  Styrelsens verksamhetsberättelse- Lästes upp och godkändes (Se enskild berättelse)

 

6.Kassarapport- Lästes upp och godkändes (Se enskild rapport)

 

7.  Revisionsberättelse- Lästes upp och godkändes (Se enskild berãttelse)

 

8.  Ansvarsfrihet for styrelsen Godkändes av mötet.

 

9.  Val av poster-

                1)  Ordförande.                                                   Dennis Ankarberg

               2)  st styrelseledamöter                                Dennis Ankarberg, Anders Milton (2år)

               3)  2 st  styrelsesuppleanter                            Bo Hillström, Rolf Sjöström (1år)

               4)  2 st Revisorer 1st suppleant                    Omval            Jörgen Johansson

                                                                                                 Nyval              Lars-Inge Persson   

                                                                                                Suppleant      Torbjörn Arvidsson         

 

  5)  Valberedning                                                           Magnus Hallberg (Sammankallande) 

                                                                                              Torbjörn  Jonsson  

                                                                                              Torbjörn Arvidsson 


 6)  Tavlingsledare Vinterfiske                                   Dennis Ankarberg, Bertil Sundberg   

                                               

                                                                             


     7) Tavlingsledare Sommarfiske                       Bertil Sundberg,Torbjorn Arvidsson


   8)  Ungdomskommite                                   Torbjorn Arvidsson ( sammankallande ) 

                                                                                   Tommy Andersson

                                                                                  Anders Milton

    

     Sekreterare Anders Milton

      {£         

                                                                                                                                               Justerare              Ulla Palmer

                                                                                                            

  

Konstituering av styrelsen 2013-11-29

 

 

 

    OrdförandeDennis Ankarberg 2år

 

  Kassor: Bertil Sundberg 1år kvar (Teckningsratt for PG och BG )

  Sekreterare: Anders  Milton 2år

Ledamot: Tommy Andersson kvar 

Ledamot: Kenneth Hallberg 1år kvar

                                                                                                                   

   

         

 

 

 Copyright © 2011. All Rights Reserved Vrångfalls AFK
  Webbmaster Per-Jörgen Jensen