VRÅNGFALLS AFK

Fiske förlänger livet


Årsmöte Vrångfalls AFK

2018-12-07 i Södra Vi församlingshemmet

Närvarande: 14 medlemmar

 1. Årsmötet öppnat

 2. Dagordningen upplästes och godkändes.

 3. Val av


 1. Mötesordförande- Dennis Ankarberg valdes

 2. Mötessekreterare- Håkan Andersson valdes

 3. Val av 2 st. som justerar dagens protokoll- Bertil Sundberg och Inger Karlsson


 1. Årsmötets utlysning

Mötet godkände kallelsen till årsmötet.

 1. Styrelsens berättelse lästes upp och godkändes

Se särskild berättelse för verksamhetsåret.

 1. Kassarapporten godkändes

Se särskild rapport för verksamhetsåret.

 1. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes

Se särskild berättelse för verksamhetsåret

 1. Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret.

 1. Val av

A) Ordförande på 1 år- Dennis Ankarberg

B) 2 st. styrelseledamöter på 2 år- Kenneth Hallberg och Tommy Andersson
                                         
 C) 2st. Styrelsesuppleanter på 1 år
– Bo Hillström och Rolf Sjöström


D) 2 st. revisorer på 1 år jämte suppleant- Åke Toresson och Lars- Inge Persson

Torbjörn Arvidsson suppleant.


E) Valberedning 3 st. ledamöter på 1 år var av en sammankallande

Magnus Hallberg- Sammankallande

Torbjörn Arvidsson och Torbjörn Jonsson

F) Tävlingsledare vinter 1 år-
Dennis Ankarberg och Per-Jörgen Jensen


G) Tävlingsledare sommar 1 år-
Per-Jörgen Jensen och Dennis Ankarberg

H) Ungdomskommitté 1 år

Per-Jörgen Jensen - sammankallande

Torbjörn Arvidsson och Tommy Andersson10. Medlemsavgifter 2019

Mötet beslutade att vi ska klubbansluta Vrångfalls AFK till Sportfiskarna. De aktiva tävlingsfiskarna ska betala 350 kr/år i medlemsavgift. Övriga medlemmar ska betala 150 kr/år som tidigare.

11. Festkommitté

Berit Hallberg sammankallande och Linda Norberg

12. Information om verksamhetsplan för år 2019

Dennis informerar om verksamhetsplanen för 2019

Vrångfall har DM1 i pimpel.

Vrångfall har DM3 i mete.


Se särskild plan för verksamheten


13. Mötets avslutning

Mötet avslutades med sedvanlig prisutdelning samt servering av mat och kaffe.

Per-Jörgen Jensen blev årets Vrångfallare.


Ordförande: Dennis Ankarberg Sekreterare: Håkan AnderssonJusteringsman : Bertil Sundberg Justeringsman: Inger Karlsson


Copyright © 2011. All Rights Reserved Vrångfalls AFK
  Webbmaster Per-Jörgen Jensen