VRÅNGFALLS AFK

Fiske förlänger livet
Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser

SÄRSKILDA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄRSKILDA TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR PIMPEL

Säkerhetsbestämmelser Isens bärighet skall kontrolleras inför varje sanktionerad tävling och eventuella svaga punkter inom tävlingsområdet skall märkas ut. 10cm kärnis är en god referens. Isdubbar ska alltid medföras och bäras väl synligt runt halsen.

Kvalificeringar SM-tävlingar Till SM individuellt kvalificerar sig samtliga deltagare i yngre och äldre damjuniorklassen, 50 % i yngre herrjuniorklassen, 30 % i äldre herrjuniorklassen och 25 % i övriga klasser. 

Till SM kvalificerar sig minst tre st från varje klass individuellt förutsatt att det är minst tre deltagare. Samtliga som tävlar individuellt på SM ingår i uttagningen till NM-landslaget.

Till SM lag kvalificerar sig 25% av deltagande lag i varje klass förutom i yngre herrjuniorklassen där 50% av lagen går till SM och i damjuniorklasserna där samtliga lag går till SM. I juniorklasserna gäller även regeln om minst tre lag.

(På grund av fel i regelverket under perioden 190101-190206 gäller för DM 2019 / SM kval 2019: Till SM lag kvalificerar sig 25% av deltagande lag i varje klass eller minst tre lag förutom i yngre herrjuniorklassen där 50% av lagen går till SM och i damjuniorklasserna där samtliga lag går till SM. I juniorklasserna gäller även regeln om minst tre lag.)

I samtliga klasser gäller från DM 2017 och SM 2018 att antalet fiskande i laget är tre st eller minimum två st fiskande. I klasserna herr / damjunior samt damseniorklassen skall ett lag bestå av maximalt tre lagmedlemmar redan från SM 2017 i pimpel och traditionellt mete. Start, gångtid och förflyttning Särskild gångtid före och efter tävlingen ska finnas för att ge de tävlande en möjlighet att sprida sig på fiskevattnet innan start. 

Tävlingen börjar vid startsignal. De tävlande skall dessförinnan ha haft möjlighet att inta sina platser. All förflyttning inom tävlingsområdet skall ske till fots. Det är tillåtet att använda pulka för transport av utrustning och fångst. Tävlingsplats Avståndet mellan de fiskande får ej vara mindre än fem meter, vilket gäller även egna lagmedlemmar. Avståndet definieras från hålets kant till den andra fiskandes hål kant.

sid 2 (2)

Fiskemetoder - Redskap och beten Eggskydd skall alltid vara påsatt vid in- och utgång, men får tas av när man kommit fram till fiskeplatsen före startsignalen. Isborren skall under tävlingen stå nedborrad i isen mellan varje borrning för att undvika olyckor. 

Tävlande får endast använda ett redskap åt gången. Motordrivna rullar och motordrivna isborrar är förbjudna om ej lättnadskort innehas. 

Undantaget är de veteranklasserna (ÄHV, ÄDV, HV, DV) vilka fritt får använda elborr utan krav på lättnadskort. 

Hel fisk eller del av fisk får inte användas som bete (undantag för fisköga). Mormyska eller liknande räknas som krok. Upphängare samt pirk/bete med mer än en fast enkelkrok (undantag gäller dock för balanspirk) är förbjudet att använda.

 Mäskning är förbjuden.

Avlivning av fisk Fångad fisk skall avlivas omedelbart efter upptagandet.

Invägning Fisket skall genast avbrytas vid slutsignal. 

Fisk som krokats vid slutsignal får räknas i tävlingen. 

All fisk skall lämnas in för invägning inom tävlingsarrangörens fastställda tid. 

Endast abborre godkänns om arrangören ej beslutar annat. 

Vid DM och SM tävlingar godkänns endast abborre. 

Fångad fisk som lämnas in för vägning skall tas ut ur fångstpåsen och redovisas öppet.

Fångad fisk får ej förvaras i vatten och skall vägas in fri från is och snö. 

Fisk som fångats olagligt får ej vägas in.

Fisk som ej räknas i tävlingen skall återutsättas eller avlivas omedelbart. 

Ingen fisk får lämnas kvar på isen.

Resultat Vid DM- och SM-tävlingar Vid DM eller SM tävlingar gäller högst sammanlagd vikt. Vid lika vikt vinner den som har flest antal fiskar. 

Samma regel gäller vid övriga tävlingar om inget annat anges i tävlingsinbjudan.

Övriga bestämmelser Deltagare får under tävlingen ej vistas utanför tävlingsområdet utom vid uträttandet av naturbehov och då skall redskapen lämnas kvar inom tävlingsområdet.Copyright © 2011. All Rights Reserved Vrångfalls AFK
  Webbmaster Per-Jörgen Jensen