VRÅNGFALLS AFK

Fiske förlänger livet

 

Regler

DM-serie mete och pimpel.

1 Vid lagtävling i DM-serien far den tävlande endast representera en klubb under löpande kalendrar och disciplin. Individuellt saknar klubbrepresentation betydelse, eftersom alla ar individuella medlemmar.

2 Protest fåran någon av de tävlande skall vara skriftlig och undertecknad samt vara inlämnad till tävlingsledningen senast 15 min efter invägningstidens slut.

3 Tävlande far inte mottaga hjälp vid fisket under tävlingen (muntlig hjälp ok).

Till tävlingen raknas fåran det att man lämnat startområdet till dess att man kommit tillbaka och vagt in fisken.

4 am någon klass endast har en deltagare vid OM far respektive deltagare tavla i närmast högre klass, men kvalificerar sig till den klass han/hon tillhor. Den tävlande behåller sin klass i resultatlistan for kvalificering till SM.

5 SM-segrare guld, silver och brons individ. eller klubblag ar direktkvalificerat till nästa års SM. For individ. junior som blivit for gammal for sin klass galler att han/hon far stalla upp i närmast högre klass.

6 Vid Iika poäng i DM-serien lag eller individuellt galler: Först de basta placeringssiffrorna. därefter vikten pa de 3 DM-tävlingarna som ingår i serien da den sämsta tävlingen ar bortraknad.

7 Vid uteblivande i DM-serien erhålles poängen efter antalet deltagare i klassen .

8 Till SM individ. kvalificerar sig samtliga deltagare i yngre och äldre damjuniorklassen, 50 % i yngre herrjuniorklassen 30 % i äldre herrjun. Och 15 % i övriga klasser samt guld, silver och bronsmedaljörer.

9 Till SM i lag kvalificerar sig 10 % förutom i yngre herrjuniorklassen dar 50% av lagen går till SM och i damjuniorklasserna dar samtliga lag går till SM.

10 Sanktioneringsavgift: l:a OM for samtliga deltagare 10:-

11 Sanktioneringsavgift: 2-4 OM och samtliga sank. tävlingar 5:-

12 Distriktet avgift: samtliga sen. och veteraner 10:-

13 Distriktet avgift: Lag ingen avgift

 

Tävlingsmötet 2013 Ishult Dennis Ankarberg

Vrangfalls AFK SFK Kroken Gunnebo/Vastervik SFK 5tangadalens SFK Gullringens 5FK Emadalens SFK Vimmerby AFKCopyright © 2011. All Rights Reserved Vrångfalls AFK
  Webbmaster Per-Jörgen Jensen